Το Μνημείο ηρώων της Λινού αναγέρθηκε προς τιμή των ηρωικών μορφών, Γεώργιου Αντωνίου και Ανδρέα Ζάκου. Το μνημείο αποτελείται από χάλκινες προτομές των ηρώων πάνω σε μαρμάρινες βάσεις.