Στο χωριό Λινού, επέζησαν διάφορα παραδοσιακά επαγγέλματα, όπως του βαφέα βρακών, του αλετράρη και του κατασκευαστή ξύλινων σκαλιστών. Ο βαφέας βρακών, αναλάμβανε τη βαφή των βρακών, βασικό μέρος της ανδρικής ενδυμασίας των προηγούμενων χρόνων. Ο αλετράρης και οι κατασκευαστές ξύλινων σκαλιστών, ενασχολούνταν με την επεξεργασία του ξύλου. Ο μεν αλετράρης, κατασκεύαζε ένα βασικό ξύλινο γεωργικό εργαλείο, το αλέτρι ή αλλιώς άροτρο, ενώ ο κατασκευαστής ξύλινων σκαλιστών, διακοσμούσε τις ξύλινες κατασκευές.