ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΙΝΟΥΣ

Αρχ. Μακαρίου Γ΄7
2843 Φλάσου
Tηλ: 22932022
Φαξ: 22932488
E-mail: [email protected]